ต่อจากตอนที่(1)

ปัญหาระบบการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องราวให้กล่าวถึงอีกหลายประการ เ่ช่น ปัญหาว่าด้วยคุณค่า ความจำเป็น และวิธีการเรียนการสอน ดังนี้คือ

 

  1. การออกข้อสอบ เราจะพบว่าข้อสอบแต่ละโรงเรียนยากง่ายต่างกัน บ่งบอกว่ามีปัญหาในระบบการเรียนการสอน มีปัญหาเรื่องมาตรฐานการให้คะแนน สุดท้ายเมื่อสอบ o-net a-net ความจริงก็จะปรากฏชัด การที่ครูบางโรงเรียนปล่อยเกรด เพราะเด็กไม่สนใจเรียน ครูก็ไม่อยากตามจี้ เพราะไม่รู้ว่าจะบังคับหรือลงโทษอย่างไรให้เด็กสนใจทำการบ้าน นานไปก็ปล่อยเลยตามเลย เด็กลอกการบ้านมาส่ง จ้างเพื่อนทำการบ้านมาส่ง เอาเวลาไปเล่นเอ็มหรือไฮ5 การออกข้อสอบหากยากจะทำให้เด็กสอบตกเป็นจำนวนมาก ครูอาจถูกเพ่งเล็งว่าสอนไม่เก่ง เด็กไม่รู้เรื่อง ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกสมาคมผู้ปกครองร้องเรียน เดินขบวนขับไล่ได้ ดังนั้นต้องออกข้อสอบง่ายเข้าไว้ และหากไม่จำเป็นจริงๆก็ให้เกรด 1 เพื่อให้ผ่านๆไป 
  2. บางวิชาต้องประเมินคุณค่าใหม่ว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปไหม เรียนมาก หนังสือหนัก? และมีคุณค่าเพียงพอ? เช่น สมัยหนึ่ง วิชากระบี่กระบอง ปิงปอง วอลเล่บอล ขลุ่ย ฯลฯ  เด็กจบไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะประทับใจในวัฒนธรรมไทย หรือจดจำท่ารำได้  ตรงข้ามสิ่งที่เด็กสนใจ แม้ไม่สอน เช่น ฟุตบอล เด็กกลับบอกกฎกติกาการเล่นได้ว่าอย่างไรฟาล์ว อย่างไรล้ำหน้า อย่างไรตั้งเตะ นั่นคือว่า เด็กสูญเสียเวลาเรียนวิชาที่ไร้คุณค่า หากปล่อยให้เด็กเอาเวลาไปเล่นกีฬาที่ชื่นชอบยังจะดีกว่าเสียอีก และหากไม่ให้เด็กเรียนวิชาเหล่านี้ ก็ลดจำนวนวิชาที่เรียนลงบ้าง ก็น่าจะดีกว่า  รวมถึงลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด เหล่านี้ สิ้นเปลืองเครื่องแต่งกายและชุดมากไปไหม? และทำให้เด็กมีวินัยเพิ่มขึ้นได้จริง? ไม่เห็นมีรายงายวิจัยออกมาสักชิ้นที่จะยืนยันได้ว่า เรียนลูกเสือแล้วเด็กมีวินัยเพิ่มมากขึ้น?(หากยืนยันว่าจริงแล้วผลการวิจัยของคณะคุรุศาสตร์จุฬาฯที่พบว่าเด็กสมัยนี้ เอาแ่ต่ใจ ไม่มีวินัย ไม่อดทน จะบอกว่าผลวิจัยนี้ผิด?)
  3. แบบเรียน ที่เน้นให้เด็กเติมคำในช่องว่าง นัยว่าอำนวยความสะดวก เอาเข้าจริงทำให้เด็กขาดทักษะการเขียน เปรียบเทียบกับการ ให้เด็กลอกโจทย์(หรือมากไป?) แล้วแสดงวิธีทำด้วยลายมือ เด็กได้ทักษะการเขียน ความจำ และความเข้าใจ เพราะลงมือปฏิบัติเองทุกขึ้นตอน เมื่อเด็กชำนาญแล้วในชั้นเรียนสูงขึ้น จึงค่อยลดการเขียนลงบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร
  4. การทำรายงาน ปัจจุบัันการให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเีรียนรู้ มีค่าเท่ากับ การทำรายงาน นัยว่าค้นคว้า ผลได้ที่เห็นอย่างเดียวคือ เด็กใช้กูเกิ้ลเป็น แต่การตัด ต่อ วาง พริ้นท์เพื่อทำรายงาน ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลตามที่ระบบการศึกษาคาดหวังหรือไม่ เพราะเป็นการเพิ่มภาระเกินเหตุ ภาระค่าใช้จ่าย การอ้างไปทำรายงาน เพื่อไปทำอย่างอื่น หรือขอเงินไปทำรายงานบ่อยๆ แต่ไม่รู้ว่าเอาไปเติมมือถือ หรือเล่นเกมส์ หรือดูหนัง? กลายเป็นช่องว่างให้เด็กหลอกลวงพ่อแม่ได้ อย่างนี้โรงเรียนต้องทบทวนว่าจะให้ทำรายงานทุกวิชาหรือว่าจริงๆแล้ว ทำรายงานแบบบูรณาการทุกวิชา เช่น ก่อนจบ ป.4 หรือ ป.6 ต้องให้เด็กทำรายงาน1 ฉบับ เป็นเรื่องราวหรือหัวข้อที่ ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องการทราบ เช่น วิธีทำข้าวมันไก่  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  น้ำหมักชีวภาพ อันตรายสารเคมี การทำเป็ดพะโล้ ฯลฯ ที่ก่อใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และใช้ประโยชน์ได้จริง  ผมว่ารายงานแบบนี้ ผู้ปกครองก็สนับสนุน และเด็กก็อยากทำเพราะเลือกหัวข้อที่สนใจด้วยตนเอง โดยมีครูทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เป็นรายงานที่มีคุณค่า เป็นวิทยานุพนธ์ฉบับย่อส่วนระดับป.6 ให้การทำงานงานมากกว่าการการ copy paste อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้(เด็กเหล่านี้น่าจะได้ไปเรียนวารสารฯนิเทศ สาขาตัดต่อภาพยนตร์?)
  5. การใช้แบบเรียนเปลือง (เห็นว่าจะแจกฟรีตามรัฐธรรมนูญ) แต่หากนึกย้อนไปสมัยก่อน เด็กรุ่นน้องก็ใช้หนังสือรุ่นพี่ได้ เรียนจบกันถ้วนหน้า ที่สำคัญหนังสือมีคุณค่า่สูงขึ้น เพราะต้องส่งผ่านให้รุ่นน้อง หรือขายต่อได้ เด็กจะหวงแหนหนังสือ เข้าปกเรียบร้อย ไม่ใช่ทิ้งขว้างหนังสืออย่างในปัจจุบัน  การใช้แบบเรียนแบบประหยัดนี้ ทำให้ประหยัดเงินผู้ปกครองมหาศาล และประหยัดภาษีอากรได้มาก(หากรัฐจะแจกฟรี) นำเงินไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาอื่นๆที่จำเป็นได้อีกเป็นจำนวนมาก
  6. ส่งเสริมการอ่านน้อย เด็กสมัยนี้ ไม่ค่อยอ่านหนังสือ ทำให้ไม่มีโอกาสฝึกสมาธิ ทำให้สมาธิสั้นได้ง่าย เป็นอันตรายในระยะยาว ทางแก้เรื่องนี้ ต้องมีการ์ตูนให้เด็กอ่าน หรือ หนังสืออ่านนอกเวลา เพื่อกระตุ้นและฝึกให้เด็กอ่าน ซึ่งต้องมีการประเมินผลอย่างจริงจังว่าเด็กอ่านรู้เรื่อง? จับใจความสำคัญได้? สรุปประเด็นสำคัญและเรื่องราวได้? อันนี้สำคัญ เพราะเป็นการใช้ภาษาจากของจริง
  7. ชุดกีฬาและชุดโน่นนี่ บางทีการเรียนวิชาพละ ก็ไม่รู้ว่าเป็นการยัดเียียดเด็กหรือไม่ เพราะเด็กเรียนชั่วโมงพละเสร็จแล้วเรียนต่อก็มี เหงื่อไคล ร้อน ฯลฯ ทำให้ไม่มีสมาธิ ไม่อยากเรียนวิชาอื่น เรื่องนี้ วิชาพละควรต้องกำหนดอย่างไรดี จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด เช่น ไม่ต้องมีวิชาเรียน แต่กำหนดให้ชั่วโมงพละ เด็กไปเข้ากลุ่มกิจกรรมที่สนใจ และเรียนรู้กฎเกณฑ์ เทคนิคจากวิดีโอ กูเกิ้ล ฯลฯ แล้วให้ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในกีฬาที่สนใจ เช่น วิ่ง วิ่งผลัด บาส วอลเล่บอล ปิงปอง ฟุตบอล ฯลฯ โดยไม่ต้องไปสอนหรือให้เป็นวิชาเรียน เพราะหากเด็กสนใจก็จะสอบถาม ศึกษาเอาเองได้ อย่าวิตกหรือกลัวว่าเด็กจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ(เรื่องยากๆอย่าง การใช้คอมพ์ เล่นเกมส์ ใช้มือถือ เล่นเอ็ม ไฮ5 ยากกว่านี้อีก แต่เด็กก็ทำเป็นหมดทุกอย่าง เพราะสนใจ
  8. ครูภาษาอังกฤษ สมัยก่อนเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น เด็กออกเสียงภาษาอังกฤษแบบไทยๆ เวลาไปเจอสำเนียงเจ้าของภาษา ผลก็คือว่า ฟังไม่ออก แล้วจะพูดให้ถูกหรือให้เจ้าของภาษารู้เรื่องได้อย่างไรในเืืมื่อออกเสียงไม่ถูกเลย ทั้งๆที่สื่อยุคนี้มีมาก เช่น เน็ต แผ่นซีดี เคเบิลทีวี ฯลฯ แต่ีครูก็สอนและออกเสียงเหมือนเดิมทุกประการ rat cat desk ก็วนอยู่แบบนี้ เด็กคงเก่งไวยากรณ์เหมือนเดิม แต่จบมหาวิทยาลัยแล้ว พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนเดิม

 

  บทส่งท้าย?

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นความเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัญหาระบบการศึกษาของไทยในยุคปัจจุน ที่ก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น เด็กเรียนมากรายวิชา แต่ไม่ประเมินคุณค่าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่า เรียนไปแล้วได้อะไรบ้าง? ทั้งก่อภาระด้านการเงินแก่ผู้ปกครองโดยไม่จำเป็น

เอาเ้ข้าจริงแล้ว พ่อแม่ทุกคน เช่นแพทย์ วิศวร ฯลฯ หากมีเวลา ไม่ต้องทำงาน ก็อยากสอนหนังสือเด็กด้วยตนเองทั้งนั้น หากเลือกได้อีกก็อยากให้เด็กเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วผู้ปกครองผลัดกันสอนตามหลักสูตร  ดีกว่าปล่อยให้โรงเรียนสอนเสียอีก เพราะนับวันก็ยิ่งอาการหนัก มีแต่ปริมาณหาคุณภาพไม่ได้(หลังจากริบไม้เรียว และครูมีหนี้สินมาก แถมผู้ปกครองให้ท้ายเด็ก ครูจึงไม่กล้าแนะนำสั่งสอนเด็กอีกต่อไป)

แต่ในโลกการทำงานที่ต้องวุ่ยวาย ขาดทุน กำไร ล้มละลายนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองก็ฝากความหวังไว้ที่โรงเรียนและครู เพราะคิดว่ายังพอเป็นที่พึ่งได้อยู่ และหากเป็นโรงเรียนดัง มีชื่อเสียงพ่อแม่ก็พร้อมเสมอ แพงไม่เกี่ยง ขอให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพก็เป็นพอ

ก็ได้แต่หวังว่า่จะมีการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเสียใหม่ ให้มันดีขึ้น ประหยัดมากขึ้น และมีคุณภาพมากกว่านี้

Comment

Comment:

Tweet

#210 By (194.246.102.4|194.246.102.4) on 2015-07-12 10:16

#209 By (194.246.102.4|194.246.102.4) on 2015-07-12 10:15

#208 By (194.246.102.4|194.246.102.4) on 2015-07-12 10:15

#207 By (61.244.119.234|61.244.119.234) on 2015-06-11 11:33

#206 By (61.244.119.234|61.244.119.234) on 2015-06-11 11:32

#205 By (61.244.119.234|61.244.119.234) on 2015-06-11 11:32

#204 By (113.162.133.15|178.63.0.194, 113.162.133.15) on 2014-09-12 11:26

#203 By (162.211.37.6|162.211.37.6) on 2014-09-08 09:52

#202 By (162.211.37.6|162.211.37.6) on 2014-09-08 09:51

#201 By (162.211.37.6|162.211.37.6) on 2014-09-08 09:50

#200 By (91.122.224.99|148.251.91.38, 91.122.224.99) on 2014-09-05 19:38

#199 By (91.122.224.99|148.251.91.38, 91.122.224.99) on 2014-09-05 19:37

#198 By (91.122.224.99|148.251.91.38, 91.122.224.99) on 2014-09-05 19:37

#197 By (68.181.158.84|68.181.158.84) on 2014-08-26 15:16

#196 By (68.181.158.84|68.181.158.84) on 2014-08-26 15:15

#195 By (68.181.158.84|68.181.158.84) on 2014-08-26 15:15

#194 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-08-23 23:03

#193 By (201.90.172.66|148.251.92.48, 201.90.172.66) on 2014-08-05 17:47

#192 By (201.90.172.66|148.251.92.48, 201.90.172.66) on 2014-08-05 17:46

#191 By (201.90.172.66|148.251.92.48, 201.90.172.66) on 2014-08-05 17:45

#190 By (91.213.23.198|148.251.91.38, 91.213.23.198) on 2014-07-29 13:49

#189 By (91.213.23.198|148.251.91.38, 91.213.23.198) on 2014-07-29 13:48

Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol bcdgeddgedadceak

#188 By (91.213.23.198|148.251.91.38, 91.213.23.198) on 2014-07-29 13:47

#187 By (202.191.157.38|148.251.91.38, 202.191.157.38) on 2014-07-21 02:49

#186 By (202.191.157.38|148.251.91.38, 202.191.157.38) on 2014-07-21 02:49

#185 By (202.191.157.38|148.251.91.38, 202.191.157.38) on 2014-07-21 02:48

#184 By (178.249.14.4|178.249.14.4) on 2014-07-16 02:41

#183 By (178.249.14.4|178.249.14.4) on 2014-07-16 02:41

#182 By (178.249.14.4|178.249.14.4) on 2014-07-16 02:40

#181 By (89.140.169.18|89.140.169.18) on 2014-07-13 19:21

#180 By (173.251.79.59|178.63.0.194, 173.251.79.59) on 2014-07-03 15:18

#179 By (173.251.79.59|178.63.0.194, 173.251.79.59) on 2014-07-03 15:18

#178 By (37.239.46.42|37.239.46.42) on 2014-07-01 19:49

#177 By (37.239.46.42|37.239.46.42) on 2014-07-01 19:48

#176 By (37.239.46.42|37.239.46.42) on 2014-07-01 19:46

#175 By (41.220.28.51|148.251.91.38, 127.0.0.1, 41.220.28.51) on 2014-06-30 19:18

#174 By (41.220.28.51|148.251.91.38, 127.0.0.1, 41.220.28.51) on 2014-06-30 19:17

#173 By (41.220.28.51|148.251.91.38, 127.0.0.1, 41.220.28.51) on 2014-06-30 19:16

#172 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-06-29 15:11

#171 By (103.11.35.5|103.11.35.5) on 2014-06-26 16:17

#170 By (103.11.35.5|103.11.35.5) on 2014-06-26 16:14

#169 By (103.11.35.5|103.11.35.5) on 2014-06-26 16:13

#168 By (200.1.181.210|148.251.91.38, 200.1.181.210) on 2014-06-24 15:41

#167 By (200.1.181.210|148.251.91.38, 200.1.181.210) on 2014-06-24 15:39

#166 By (190.128.149.34|148.251.92.48, 190.128.149.34) on 2014-06-23 14:50

#165 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-06-22 14:57

#164 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-06-22 14:27

#163 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-06-22 14:26

It is really a nice and helpful piece of info. Im glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. dafaeaadbgdcebkb

#162 By (188.237.180.55|178.63.0.194, 188.237.180.55) on 2014-06-19 15:06

#161 By (110.173.49.18|148.251.92.48, 110.173.49.18) on 2014-06-17 14:27